Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

13186 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (779)

Mọi người có thể dùng Livenguide để cho người thân hay bạn bè biết vị trí của mình ở đâu.

 • FBfriend, Lê Quang Huy  and  3 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Mọi người có thể dùng chức năng này để biết vị trí của người thân của mình. Hôm rồi tôi có đứa cháu mọi người nhốn nháo đi tìm vì nghe nói có một vụ cháy bên quận 7 gần nơi cháu học. May mắn là cuối cùng không có việc gì. 14:56 01/03/2019
  • Nguyễn Kim Khánh  just shared this status/Activity with Nguyễn Mai Chung 15:00 01/03/2019
  • FBfriend  just shared this status/Activity with Trần Thị Diễm Châu 15:17 01/03/2019
Please to comment

Lê Trung Tĩnh

13186 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (779)