Status of Nguyễn Kim Khánh

Nguyễn Kim Khánh

1992 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
About me:

From High School Bùi Thị Xuân (Saigon city )

Contact list (68)

Bộ trưởng 4T nói :
Phải trừng trị thật nghiêm
Những người dùng Facebook
Nói xấu đảng - chính quyền.
Một - Nói thế là hỗn,
Thử hỏi ông là ai
Mà nghiêm trị người khác
Chưa bàn chuyện đức tài.
Hai - bác Trọng đã dạy :
"Mình có như thế nào
Người ta mới thế chứ !"
Sờ gáy mình xem sao
Thái Bá Tân.

Please to comment

Nguyễn Kim Khánh

1992 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
About me:

From High School Bùi Thị Xuân (Saigon city )

Contact list (68)