Status of Long Nguyen

Long Nguyen

1895 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • United States - Springfield
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Car
 • Availability:
 • Weekday
 • Interested in:
 • Politics & Social Activities
About me:

Contact list (9)

Nguyễn-Xuân Nghĩa
Giải Ảo Thời Sự 190402
- Phần 1: Thương chiến Mỹ-Hoa và Nội thương Trung Cộng
- Phần 2: Niên hiệu Lệnh Hòa của tân hoàng đế Nhật Bản
https://www.youtube.com/watch?v=Ha2-bCzTO8Y   
https://www.youtube.com/watch?v=opykTcv_50M   Please to comment

Long Nguyen

1895 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • United States - Springfield
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Car
 • Availability:
 • Weekday
 • Interested in:
 • Politics & Social Activities
About me:

Contact list (9)