Status of Long Nguyen

Long Nguyen

1895 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • United States - Springfield
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Car
 • Availability:
 • Weekday
 • Interested in:
 • Politics & Social Activities
About me:

Contact list (9)


RFA Tiếng Việt
Published on Apr 2, 2019
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm trong ngành giáo dục.
Dân chúng phản đối nhà máy điện mặt trời tại Trà Ổ Bình Định.
"Áp lực dư luận" khiến PCT Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn xin về lại "ghế cũ".
Cán bộ Thanh tra Chính phủ sắp nghỉ hưu được đi công tác nước ngoài.
Philippines phản đối tàu Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp.
Hơn 113 triệu người trên thế giới chịu cảnh đói kém cùng cực.
Thời sự: Cần có luật biểu tình để bảo đảm quyền cho dân...
https://www.youtube.com/watch?v=GCVSRqjEAaA   


Please to comment

Long Nguyen

1895 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • United States - Springfield
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Car
 • Availability:
 • Weekday
 • Interested in:
 • Politics & Social Activities
About me:

Contact list (9)