Status of Nguyễn Kim Khánh

Nguyễn Kim Khánh

1992 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
About me:

From High School Bùi Thị Xuân (Saigon city )

Contact list (68)

TÀU CHÌM, CHUỘT CHẠY (những con chuột cống trong đảng csvn)
Nghe đồn võ kim cự
Cựu bí thư quê choa
Đang tiến hành thủ tục
Định cư Canada .
Bí thư đảng một tỉnh
Là quan to, tất nhiên
Khi thôi không giữ chức
Tức thôi lộc thôi tiền ,
Thì sẵn sàng bỏ đảng
Bỏ lại phía đằng sau
Biển chết, môi trường chết
Và vô vàn nỗi đau .
Tàu chìm thì chuột chạy
Cả con nhỏ con to
Không mang theo lí tưởng
Và "lời dạy bác hồ ".
Không biết rồi 4 vị
Quan tứ trụ nước ta
Có bỏ đi không nhỉ
Mỹ hay Canada?
Tàu chìm thì chuột chạy
Phải chăng tàu đang chìm
Con tàu của đất nước
ÔI, PHẢI CHĂNG ĐANG CHÌM? ???
Thái Bá Tân

Please to comment

Nguyễn Kim Khánh

1992 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
About me:

From High School Bùi Thị Xuân (Saigon city )

Contact list (68)