Status of Trần Thành Công

Trần Thành Công

226 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • English
  French
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (22)

Nếu không hiểu những điều này các bạn mãi mãi thất bại. Các bạn " Có Thể " chiến thắng đcs nhưng không đơn giản vậy đâu. https://youtu.be/cFms2xy-rc4   


 • Lê Trung Tĩnh, Trần Thành Công  like this.
  • Trần Thành Công  Không hổ danh là một người tướng. Trân trọng. 16:33 14/04/2019
  • Nỗi thất vọng vì con chiên của Chúa  Ha ha ! Quả nhiên ông có nửa lòng tin (hoặc ông tự nhận là một chút cũng được) cho cộng sản. 16:36 14/04/2019
  • Trần Thành Công  Tôi đại diện cho những người trung lập nói với những bạn ủng hộ lá cờ vàng 3 sọc đỏ. Nếu cứ cứng đầu vẫn không chịu hiểu thì dù Việt Nam theo thể chế nào đi chăng nữa chắc chắn sẽ có đổ máu đấy. Phải đặt lợi ích dân tộc lên trên hết. Đây là trên mạng chứ ngoài đời thực thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra . Đấy là lý do chúng ta nên thẳng thắn với nhau trên mạng....See more 17:12 14/04/2019
  • Nỗi thất vọng vì con chiên của Chúa  Trung lập là miếng mồi, công cụ cho cộng sản. Quá nhiều người Việt sai lầm như vậy. Làm người mà nghĩ mình là dân thường, không đáng đổ máu, là thiển cận. Dân cũng là người, là nhân tố cho tương lai của chính họ. Trong số họ, ai sẽ là con robot, ai sẽ là vĩ nhân của nhân loại, khác nhau ở ý thức tự do. 18:02 14/04/2019
Please to comment

Trần Thành Công

226 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • English
  French
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (22)