Status of Đặng Bình

Đặng Bình

1140 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • France - Paris
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Train
  Foot
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Politics & Social Activities
About me:

Contact list (25)

 • Nguyễn Kim Khánh, Đặng Bình  and  1 others  like this.
  • Đoàn Nghiêm  Cháu chưa thấy cảnh đồng tiền xé làm 2 bao giờ. 20:53 28/04/2019
  • Đặng Bình  Đồng bạc giấy xé 2 có ở thời Đệ Nhất Cộng Hoà, lúc đó tôi mới 4, 5 tuổi cũng thắc mắc nhưng thấy vui vui. Có khi tự tay tôi xé 1 đồng giấy để trả tiền mua cà lem hay đá nhận của ông tàu bán nướ giải khác đầu hẻm. Tiền VNH thời TT Ngô ĐÌnh Diệm rất có giá trị quốc tế. Tôi nhớ rõ có khi nghe radio đọc tin tức về tiền tệ: 1 đồng VN ăn 1 Mỹ kim v.v... :) 00:14 29/04/2019
Please to comment

Đặng Bình

1140 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • France - Paris
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Train
  Foot
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Politics & Social Activities
About me:

Contact list (25)