Status of Đặng Bình

Đặng Bình

1140 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • France - Paris
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Train
  Foot
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Politics & Social Activities
About me:

Contact list (25)

 • Lê Trung Tĩnh, Nguyễn Kim Khánh  and  2 others  like this.
 • Please to see more comments
  • Lê Trung Tĩnh  Chú Bình post bài, link, hình trong một status được mà. Chắc chú bấm lộn? 17:05 28/04/2019
  • Lê Trung Tĩnh  Khỏe không chú Bình ơi. Paris sao rồi? Có hình gì của Paris, Sceaux vv post cho cháu coi với. 17:06 28/04/2019
  • Đặng Bình  Chú muốn modifier post để cho hình vô mà không thấy? 17:45 28/04/2019
  • Lê Trung Tĩnh  Chú vào wall của chú, sẽ thấy bên tay phải status góc bên trên mủi tên nhỏ, bấm vào có thể modify. 17:47 28/04/2019
  • Đặng Bình  À thấy rồi! Cám ơn Tĩnh. Chú nhớ lúc trước có thấy option này mà không nhớ phải vào wall của mình mới có. 00:18 29/04/2019
Please to comment

Đặng Bình

1140 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • France - Paris
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Train
  Foot
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Politics & Social Activities
About me:

Contact list (25)