Status of Nguyễn Kim Khánh

Nguyễn Kim Khánh

1992 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
About me:

From High School Bùi Thị Xuân (Saigon city )

Contact list (68)

CẢI TẠO
Khi chiến tranh kết thúc
Bên thắng cuộc, bên ta
Bắt đưa đi cải tạo
Các sĩ quan Cộng Hoà
Mà diện cải tạo ấy
Nhiều lắm, nhiều vạn người
Thời gian phải cải tạo
Đến cả chục năm trời
Cải tạo để bắt họ
Từ bỏ cái văn minh
Để đi theo CS
Vĩ đại và quang vinh
Vậy là các tướng tá
Hàng ngày phải ngồi nghe
Mấy anh lính mông muội
Vừa mới ở rừng về :-(
Nghe rồi viết thu hoạch
Về Mác về Lênin
Để cảm hoá, tiến bộ
Và thay đổi niềm tin.
Một, niềm tin chính trị
Khi đã chui vào đầu
Thì không thể thay đổi
Dù cố gắng đến đâu
Hai, người bị cải tạo
Phần nhiều học thức cao
Người cải tạo rừng rú
Thì cải tạo thế nào?
Một việc làm ngu ngốc
Khiến nhiều người chết oan
CS luôn ngu ngốc
Điều ấy khỏi phải bàn
Hậu quả việc ngu ấy
Còn đến tận ngày nay
Phải nói : chỉ CS
Mới nghĩ được điều này.
(By Thái Bá Tân)
+1

Please to comment

Nguyễn Kim Khánh

1992 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
About me:

From High School Bùi Thị Xuân (Saigon city )

Contact list (68)