Status of Nguyễn Kim Khánh

Nguyễn Kim Khánh

1992 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
About me:

From High School Bùi Thị Xuân (Saigon city )

Contact list (68)

Mới lượm được hình ảnh này trên mạng (được cho là từ báo TTC , nhưng có lẽ là fake ) dù vậy người vẽ tranh này tư duy sáng tạo thật : Vị "nhân kiệt " đang nằm thoi thóp trên chiếc giường CNXH và được truyền máu búa liềm thế này thế này chắc còn lâu mới đi gặp các cụ Mác -Lê :-(

 • Lê Trung Tĩnh, Nguyễn Kim Khánh  and  2 others  like this.
  • Nỗi thất vọng vì con chiên của Chúa  Từ 'thui' lạc lõng. Không hiểu tác giả nghĩ gì mà lại chọn từ đó ?! 22:19 09/05/2019
  • Nguyễn Kim Khánh  Vâng, có vẻ là từ này bị thừa 22:31 09/05/2019
Please to comment

Nguyễn Kim Khánh

1992 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
About me:

From High School Bùi Thị Xuân (Saigon city )

Contact list (68)