Status of Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

431 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interested in:
 • Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
About me:

I am fine.

Contact list (92)

LIVENGUIDE CÓ LIÊN HỆ GÌ VỚI FACEBOOK?
Đó là câu hỏi của nhiều người. Câu trả lời của chúng tôi đơn giản là: Livenguide không có bất cứ liên hệ nào với Facebook. Tài khoản Livenguide của các bạn độc lập hoàn toàn với Facebook. Các bài viết, tương tác, liên hệ của bạn trên Livenguide là của chính các bạn trên Livenguide mà thôi.
Tuy nhiên như rất nhiều trang web, ứng dụng khác:
1. Chúng tôi có một trang Facebook mang tên Livenguide để giới thiệu Livenguide đến với các Facebookers.
2. Người dùng có thể đăng ký vào Livenguide bằng cách sử dụng hoặc tài khoản Facebook hoặc bằng email + mật khẩu. Chúng tôi khuyên các bạn nên chọn đăng ký vào Livenguide bằng email + mật khẩu vì nếu tài khoản Facebook của các bạn bị đóng/treo, các bạn vẫn vào Livenguide bình thường.
3. Chúng tôi có nút chia sẻ lên Facebook dưới các bài viết để nếu được các bạn vui lòng chia sẻ bài của Livenguide lên Facebook. Như vậy nhiều bạn của bạn sẽ biết đến và đăng ký vào Livenguide cùng với bạn.

Chúng tôi độc lập và khác biệt hoàn toàn với Facebook về nội dung và cách thức quản lý. Nếu các bạn e ngại tài khoản Facebook của các bạn bị đóng, bài các bạn bị xóa, mời các bạn đăng ký tham gia mạng xã hội Livenguide. Các bài viết và kỷ niệm của các bạn sẽ được trân trọng và lưu giữ với thời gian.
+1

Please to comment

Hướng dẫn sử dụng

431 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interested in:
 • Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
About me:

I am fine.

Contact list (92)