Status of Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

431 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interested in:
 • Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
About me:

I am fine.

Contact list (92)

LIVENGUIDE CÓ GÌ KHÁC FACEBOOK?
Livenguide là không gian của tự do biểu đạt. Các bài viết của các bạn sẽ được tôn trọng lưu giữ. Tiêu chí của chúng tôi là tôn trọng nhau và tôn trọng môi trường.
Làm sao để Livenguide có thể đảm bảo được chất lượng các bài viết và thông tin đăng tải?
Livenguide là mạng xã hội của mọi người, đặc biệt là những người quan tâm đến các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội. Chúng tôi cam kết đảm bảo quyền tự do ngôn luận của tất cả mọi người.
Đối với các bài viết có thể phạm vào tiêu chí tôn trọng nhau và tôn trọng môi trường, chúng tôi sẽ đọc, cân nhắc và trao đổi với tác giả một cách cẩn thận. Bất cứ quyết định nào cũng sẽ được thông báo và giải thích rõ ràng. Ví dụ trước đây account mang tên Lâm Tặc đã được chúng tôi hỏi nhiều lần có phải đó là tên thật không, sau khi không nhận được trả lời chúng tôi mới phải xóa account đó đi vì người dùng này đã cố ý truyền bá một ý tưởng không tôn trọng môi trường.
Chúng tôi gồm những người hiểu ý nghĩa của quyền tự do biểu đạt và cam kết bảo vệ quyền này một cách công bằng và hiệu quả.

Please to comment

Hướng dẫn sử dụng

431 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interested in:
 • Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
About me:

I am fine.

Contact list (92)