Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

4392 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (103)

Tề Trí Dũng bị bắt tối qua là ai?

Hắn chính là một đại diện của bọn ăn cướp đục khoét thế hệ mới dưới cái mác “trí thức trẻ XHCN”, được đào tạo ở Úc bằng tiền thuế của dân để rồi khi quay về trả ơn người dân bằng cách quay ra đục khoét ăn cướp tiền của xương máu của dân thông qua vai trò làm kinh tài cho đảng khi tuổi đời còn rất trẻ.

Nhưng nếu một mình một thân thì hắn chẳng thể tiến nhanh, tiến xa như vậy. Sau lưng hắn là bàn tay nâng đỡ của Tất Thành Cang, một kẻ từng là nhân vật số 2 trong đảng bộ Hồ thành.

Đệ tử đã tra tay vào còng. Khi nào thì đến lượt quan thầy?

Please to comment

Lê Quang Huy

4392 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (103)