Status of Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

485 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interest:
 • Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
About me:

I am fine.

Contact list (103)

CHỨC NĂNG VỊ TRÍ CỦA BẠN TRÊN LIVENGUIDE
1. Các bạn bấm vào biểu tượng vị trí trên ở trên cùng trên màn hình Livenguide. Một bản đồ cho thấy vị trí của bạn và những nguời gần đó (nếu họ cho phép bạn biết vị trí) sẽ hiện ra.

2. Để thay đổi việc cho nguời khác biết vị trí của mình các bạn có thể bấm vào nút "Thiết lập vị trí" bên trái màn hình laptop. Màn hình sẽ vào khu vực thiết lập vị trí với hai tab chính. Tab "Vị trí của bạn": nơi bạn toàn quyền quyết định việc bạn chia sẻ vị trí của bạn. Tab "Vị trí của người khác": nơi bạn yêu cầu người khác cho biết vị trí của họ. Phần này chỉ bàn về chức năng Vị trí của bạn.

3. Cho phép Livenguide biết vị trí của bạn
Bạn có thể cho phép/hay không cho phép Livenguide biết vị trí của bạn. Khi bạn vào Livenguide lần đầu, trình duyệt (Chrome, Firefox hay Internet Explorer...) cũng đã hỏi bạn có chấp nhận chia sẻ vị trí với Livenguide không.
Đây không phải là một câu hỏi đặc biệt chỉ có ở Livenguide, rất nhiều trang web, ứng dụng ngày nay đều hỏi về vị trí. Bạn có thể chọn cho phép hay không. Ngay cả khi bạn cho phép khi trình duyệt hỏi rồi, bạn còn có thể bỏ lựa chọn này bằng cách bấm hủy chọn cho phép Livenguide như trong hình.
Dầu bạn có cho phép Livenguide hay ai khác (như trong phần 4 bên dưới) biết vị trí của bạn, nếu bạn thoát (sign out) ra khỏi Livenguide, thông tin vị trí của bạn sẽ bị XÓA và KHÔNG bất cứ ai, kể cả Livenguide, biết vị trí của bạn nữa. Livenguide cũng KHÔNG lưu lịch sử vị trí của bạn.

4. Cho phép người khác biết vị trí của bạn
Bạn có thể dùng các chức năng sau nếu bạn đã chọn cho phép trong phần 3.
Bạn có thể chọn một trong 3 lựa chọn: không cho phép bất cứ người dùng biết vị trí của bạn, cho phép tất cả mọi người dùn biết vị trí của bạn, cho phép vài người dùng biết vị trí của bạn. Lưu ý: "người dùng" = người dùng đang đăng nhập vào Livenguide. Khi chọn cho phép vài người, các bạn có thể nhập tên họ vào như trong hình. Các bạn có thể đổi ý xóa tên họ đi, nhập tên họ lại, không cho phép ai cả hay cho phép tất cả.
Có người trên Livenguide sẽ hỏi vị trí của bạn, ví dụ như trong hình là Tony Le đang hỏi vị trí của Hướng dẫn sử dụng. Bạn có thể chọ Chấp nhận để cho họ biết vị trí của bạn hay Thu hồi để từ chối. Khi bạn Chấp nhận rồi, họ sẽ hiện lên trong danh sách bạn đã chấp nhận ở bên trên, và nếu đổi ý bạn có thể xóa họ đi, không cho phép họ nữa.

Sau khi làm các bước trong 3 và 4, các bạn nhớ bấm vào nút Đổi bên dưới để lưu lại các lựa chọn của mình. Các bạn có thể bấm vào Xem bản đồ để thấy vị trí hiện tại của mình.

Trên Livenguide, các bạn có TOÀN QUYỀN đối với vị trí của mình.

Please to comment

Hướng dẫn sử dụng

485 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interest:
 • Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
About me:

I am fine.

Contact list (103)