Status of Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

446 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interest:
 • Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
About me:

I am fine.

Contact list (92)

CHO PHÉP TRÌNH DUYỆT CÓ VỊ TRÍ CỦA BẠN
Khi mở Livenguide lần đầu các bạn có thể thấy trình duyệt (Chrome, Firefox, Internet Explorer hay trên smartphone...) hỏi bạn có cho phép Livenguide biết vị trí của bạn hay không. Không chỉ Livenguide, nhiều trang web, ứng dụng đều hỏi vị trí của bạn, đây là một điều rất phổ thông.
Bạn có thể chọn Cho phép. Khi đó bạn có thể vào khu vực Vị trí của bạn để lựa chọn cho ai đó, hay không ai cả biết vị trí của bạn. Bạn có thể xem thêm ở đây: https://www.livenguide.com/status/7757-huong-dan-su-dung.html#status-7757
Bạn có thể chọn Không cho phép hay Block Livenguide biết vị trí của bạn. Khi đó bạn sẽ không thể cho bất cứ ai biết vị trí của bạn và không dùng được ứng dụng này của Livenguide, rất tiếc.
Bạn có thể thay đổi lựa chọn đó bằng cách theo các bước sau. Hướng dẫn này áp dụng cho Chrome nhưng các trình duyệt khác cũng tương tự:
1. Bạn bấm vào ba dấu chấm bên góc trên tay phải màn hình, chọn Settings trong menu đổ xuống.
2. Trong màn hình hiện ra, bạn đi xuống sâu bên dưới để vào chỗ Site Settings, bạn bấm chọn vào chỗ này.
3. Khi vào Site Settings, bạn chọn mục Location.
4. Trong Location, bạn để ý chọn để cho trang Livenguide bên dưới chữ Allow, tức trình duyệt cho phép Livenguide có vị trí của bạn. Dĩ nhiên bạn có thể chọn Block Livenguide nếu bạn muốn, khi đó Livenguide và không ai biết vị trí của bạn cả.

Dầu bạn lựa chọn cho phép như trên, bạn cũng có thể thay đổi quyết định trong khu vực "Vị trí của bạn". Và dầu có cho phép tất cả mọi người biết vị trí của bạn, khi bạn Sign out không ai có thể biết bạn ở đâu, ngay cả Livenguide.
Các bạn có TOÀN QUYỀN đối với vị trí của mình.

Please to comment

Hướng dẫn sử dụng

446 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interest:
 • Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
About me:

I am fine.

Contact list (92)