Status of Nguyễn Kim Khánh ( New)

Nguyễn Kim Khánh ( New)

3665 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Car
  Train
  Motobicycle
  Foot
 • Availability:
 • Weekday
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (364)

Có nhiều định nghĩa về trí thức, nhưng thật đơn giản : Trí thức là dùng trí tuệ của mình để THỨC xã hội .Thức là thức tỉnh, đánh thức người ngủ mê là làm cho người khác nhận thức đúng. Người có học mà không làm được chữ THỨC thì không thể gọi là trí thức, để còn bị ru ngủ nữa thì thật nguy hiểm cho xã hội.
Mời các bác cùng đọc bài viết của tác giả Tưởng Năng Tiến :
Cường quyền & Nhân sĩ (trí thức chân chính đích thực .)
https://kontumquetoi.com

 • Lê Trung Tĩnh, FBfriend  and  4 others  like this.
  • Nguyễn Kim Khánh ( New)  Các bác vào Search :" cường quyền & nhân sĩ " Để tìm bài 19:04 01/06/2019
  • Fred Le  Đồng ý! 07:18 02/06/2019
  • Nguyễn Kim Khánh ( New)  just shared this status/Activity with Nguyễn Kim Khánh 14:29 03/06/2019
Please to comment

Nguyễn Kim Khánh ( New)

3665 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Car
  Train
  Motobicycle
  Foot
 • Availability:
 • Weekday
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (364)