Status of VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

221 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (11)

 • Lê Trung Tĩnh, Fred Le  like this.
  • VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA  Sending... 17:48 04/06/2019
  • VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA  Xin chào mọi người. Đặc biệt là các bạn thích cờ vàng ba sọc đỏ. Rất vui được tiếp tục trò chuyện với các bạn. Đất nước Việt Nam luôn dang rộng vòng tay chào đón các bạn (Ngoại trừ truyền bá tư tưởng chia rẽ dân tộc và ngăn cản Việt Nam sở hữu vũ khí nguyên tử). Đất nước Việt Nam mãi mãi chào đón các bạn chung tay xây dựng đất nước hùng cường. 17:48 04/06/2019
  • Lê Trung Tĩnh  Thân chào bác VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA. Mời bác khơi mào các cuộc thảo luận để chung tay xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường! 05:26 05/06/2019
  • Fred Le  Ok bác 06:07 05/06/2019
Please to comment

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

221 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Friend list (11)