Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

14563 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motorcycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Sports
  Nature
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Love to travel, explore, meet new friends, share and carry out together socio-political activities. Founder and CEO of Livenguide, a social network that connects People and Activities. LivenGuide... See more

Friend list (568)

Tôi vừa để các Livenguider tích cực nhất trên trang đầu của Livenguide: https://www.livenguide.com/site.html
Các bác có thể bấm vào biểu tượng hoa hướng dương trên dòng trên cùng để vào trang này.
Ngoài ra bác nào có bài được nhiều tương tác tôi cũng sẽ mời vào trang đầu này.
Việc này có thể làm mọi người vào đọc các bác nhiều hơn.

Please to comment

Lê Trung Tĩnh

14563 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motorcycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Sports
  Nature
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Love to travel, explore, meet new friends, share and carry out together socio-political activities. Founder and CEO of Livenguide, a social network that connects People and Activities. LivenGuide... See more

Friend list (568)