Status of Đặng Nam

Đặng Nam

39 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hà Nội
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
About me:

Contact list (4)

HÈ...
Cây dâu đầu ngõ rất xanh
Mấy con sâu nghịch đu mình dưới tơ
Lũ ve tìm bạn khóc vờ
Mặt trời khoe mạnh xóa mờ bóng râm
Hàng cây ủ rũ khóc thầm
Góc vườn - vẫn một lá mầm đợi mưa…!
Bên hiên thôn nữ vẫn chờ…
Chỉ thấy cỏ dại che mờ lối xưa!

Please to comment

Đặng Nam

39 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hà Nội
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
About me:

Contact list (4)