Status of DiemLe Le

DiemLe Le

933 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
About me:

Contact list (10)

Trương Châu Hữu Danh
1 hr ·
Theo luật sư Phạm Công Út, Luật đất đai quy định về quy hoạch treo chỉ có thời hạn không quá 3 năm. Hết thời hạn này, cơ quan có thẩm quyền phải được điều chỉnh, thu hồi nếu quy hoạch không được thực hiện, người sử dụng đất không bị hạn chế quyền của mình.
Thực tế thì nhiều địa phương treo quy hoạch vô thời hạn, không cho xây dựng, không cấp sổ đỏ, không cho chuyển mục đích sử dụng...
Từ đó, giữa lòng thành phố lớn như TPHCM vẫn có nhiều khu đất mang tên “đất nông nghiệp” giữa những cánh rừng cao ốc.
Nhìn trên bản đồ, miếng "ruộng" của bún bò Dung Dinh diện tích ngang với một cao ốc.
Đây là lý do tại sao cáng bộ quận quyết tâm bất chấp pháp luật lẫn luân thường đạo lý, triệt cho anh không còn đường sống.
Suốt 20 năm nay, miếng đất này bi buộc là "ruộng", nhưng không thể làm ruộng.
Anh Dũng bán bún ở gầm chung cư thì cáng bộ càn vào, lấy nội quy, lập biên bản.
Khi anh trở về đất mình thì trận càn này như B52 rãi thảm.

Please to comment

DiemLe Le

933 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interested in:
About me:

Contact list (10)