Status of Fred Le

Fred Le

259 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Transportation business and professional management.

Contact list (85)

Độc thướng tây lâu
Một mình lên lầu Tây
Lời bài ca, tâm tình và hình ảnh của clip này hay quá các bạn.
Xin giới thiệu

独上西楼 (Dú shàng xī lóu)
无言独上西楼,
月如钩,
寂寞梧桐深院锁清秋。

*剪不断,
理还乱,
是离愁,
别是一般滋味在心头。

Silently, solitary I ascend the western tower,
The moon appears like a hook,
The lone parasol tree locks the clear autumn in the deep courtyard.

*What cannot be cut,
Nor raveled,
Is the sorrow of separation:
Nothing tastes like that to the heart.
https://www.youtube.com/watch?v=Y7Cx3pWPwMc   


 • Lê Trung Tĩnh, Le Vinh Truong  and  4 others  like this.
  • Fred Le  just shared this status/Activity with NGO S. Dong Toan , Bầu cử lãnh đạo Việt Nam dân chủ , Hoàng Nhất Phương , Nguyễn Kim Khánh ( New) See more 19:51 16/06/2019
  • Fred Le  just shared this status/Activity with Tran Thi Diem Chau , NGO S. Dong Toan , Trần Kim Thập , Bầu cử lãnh đạo Việt Nam dân chủ , Hoàng Nhất Phương , Nguyễn Kim Khánh ( New) See more 19:52 16/06/2019
  • Nguyễn Kim Khánh ( New)  Cảm ơn bác Fred Le 20:02 16/06/2019
  • Nỗi thất vọng vì con chiên của Chúa  Một bài hát TQ. 20:21 16/06/2019
   Fred Le  Vâng bác. Bài ca TQ hay. 17:04 21/06/2019
  • Tran Thi Diem Chau  Bài hát này share vào trang Bầu cử lãnh đạo không thích hợp trong khi Ts Lê Trung Tĩnh  Lê Trung Tĩnh tích cực gửi lời mời rất nhiều học giả, trí thức trong nước và mọi người tham gia phong trào chính trị này. Bác Fred Le nghĩ sao lại share vào đây vậy? 05:57 02/08/2019
Please to comment

Fred Le

259 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Transportation business and professional management.

Contact list (85)