Status of DiemLe Le

DiemLe Le

947 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (10)

Này này Bọn Phản Động , tao "bia" thế để cả thế giới biết rằng "người Việt Nam" chống bọn tư bản từ trong trứng đấy mà ! Bia mộ thể hiện tinh thần này thì có gì sai nào ??? Bây giờ , nói chuyện đàng hoang , tui muốn hỏi mọi người , tội này thuộc về ai ??? Theo tôi , tội này phải cáo buộc cho các "ngài" BT bộ GD đã giáo dục ra một dân tộc nói và viết sai quốc ngữ, và đã đào tao ra nhiều thế hệ "nhân tài" thiếu trình độ , thiếu kiến thức !!! Nhờ mọi người phân xử kết luận của tôi xem nó đúng hay sai ! Rất cảm ơn mọi người !!!

 • Đặng Bình, Nguyễn Kim Khánh ( New)  like this.
  • Nguyễn Kim Khánh ( New)  Hy sinh từ lúc chưa lọt khỏi bụng mẹ cơ à? Không lẽ kẻ khắc bia mộ này mù số 12:50 21/06/2019
  • DiemLe Le  Haha 14:21 21/06/2019
  • Đặng Bình  Ha ha! 14:47 21/06/2019
Please to comment

DiemLe Le

947 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (10)