Status of DiemLe Le

DiemLe Le

947 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (10)

Rõ chưa.

Không có biển Đông biển Tây gì hết. Cách đây hơn nửa thế kỷ, Việt Nam Cộng Hòa đã ghi thẳng tên cúng cơm. Biển Việt Nam.
Giờ đây nhiều triệu người dân mới ngộ ra. Một "chế độ Ngụy" đáng yêu. Còn cái thứ kia. Muốn xúc đổ đi.

 • Lê Trung Tĩnh, Nguyễn Kim Khánh ( New)  like this.
  • Đoàn Nghiêm  Bạn nên ghi nguồn, thậm chí nên tra cứu nguồn gốc với những thông tin cần sự tin tưởng cao. 13:33 21/06/2019
Please to comment

DiemLe Le

947 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (10)