Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

14961 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motorcycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Sports
  Nature
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Love to travel, explore, meet new friends, share and carry out together socio-political activities. Founder and CEO of Livenguide, a social network that connects People and Activities. LivenGuide... See more

Friend list (580)

TƯỜNG LỬA
Cũng đã có nhiều người hỏi nếu không xoá các bài nhạy cảm sẽ đến lúc chính quyền Việt Nam đặt tường lửa đối với Livenguide thì sao?

Làm phật lòng một ai đó không bao giờ là mục tiêu của Livenguide. Livenguide là nơi gặp gỡ của mọi quan điểm, cách nhìn, có thể chỉ trích, có thể ủng hộ nhà nước Việt Nam, và nhiều chuyện khác nữa từ tôn giáo đến giải trí từ văn hoá đến làm ăn. Đó là một mạng xã hội trung thực, lành mạnh, hướng thiện, tốt và hữu ích cho nhiều người. Do đó mình nghĩ không có lý do gì để nhà nước Việt Nam đặt tường lửa đối với Livenguide.

Mặt khác, đối với người yêu tự do không có bức tường nào đủ dài và đủ cao.

Và dầu gì thì Livenguide cũng không thể vì e ngại Việt Nam có thể đặt tường lửa mà không phát triển và nói rõ sứ mệnh và cách thức đúng đắn của mình. Chúng ta không thể vì e ngại tiếng nói mình không đi xa mà chọn thái độ im lặng. Nhiều tiếng nói cùng cất lên trong một không gian thật sự tự do và công bằng sẽ là những trận cuồng phong.

Cũng cần phải lưu ý là tường lửa rất nhiều khi không đến trực tiếp từ nhà cầm quyền, mà đến từ những bộ lọc của các chủ trang mạng xã hội tự kiểm duyệt để tuân thủ những quy định nào đó của các nước liên quan. Các bộ lọc trí-tuệ-nhân-tạo-và-quan-liêu này được thiết kế mang tính dự đoán hành vi và biểu đạt của những nhóm người dùng tiềm năng, hay nói nôm na là cầm còi chạy trước ô-tô. Những bộ lọc này hạn chế chúng ta một cách khéo léo với những quy luật người dùng hoàn toàn không thể biết được. Các bạn có biết quy luật Facebook đưa hay không đưa bài của bạn đi đâu?
Chúng ta có đang đâm đầu vào một nơi được thiết kế để hạn chế chính chúng ta và dần dần làm chúng ta tự kiểm duyệt mình với hy vọng mình được lắng nghe một-cách-rất trí-tuệ-nhân-tạo? Đó là những điều Livenguide không bao giờ làm.

Livenguide là mạng xã hội của con người và vì con người.

Please to comment

Lê Trung Tĩnh

14961 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motorcycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Sports
  Nature
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Love to travel, explore, meet new friends, share and carry out together socio-political activities. Founder and CEO of Livenguide, a social network that connects People and Activities. LivenGuide... See more

Friend list (580)