Status of Hoa Hpnv Dhhd

Hoa Hpnv Dhhd

76 Credits Price: 10 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hà Nội
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Foot
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
About me:

An informative and friendly girl is happy to make friends with you. Enjoy an ancient and a peaceful Hanoi city.

Friend list (16)

02.2016
Bác ấy lúc nói về những điều này thì co rúm, trán bác nhăn lại, tay cũng chụm lại, dường như bao suy tư và buồn bực được chiết ra trong không gian chúm chụm noi lòng bàn tay. Nỗi lòng những người già. Những người đã sống, đã đi và chứng kiến quá nhiều. Những người luôn suy tư.

 • Contact Livenguide, Lê Trung Tĩnh  and  1 others  like this.
  • Contact Livenguide  Wow, so what does he talk about? 16:00 06/03/2017
  • Tony Le Eurotour  And? 16:13 18/03/2017
Please to comment

Hoa Hpnv Dhhd

76 Credits Price: 10 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hà Nội
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Foot
 • Availability:
 • Day
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
About me:

An informative and friendly girl is happy to make friends with you. Enjoy an ancient and a peaceful Hanoi city.

Friend list (16)