Status of Song Phan

Song Phan

126 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (15)

Còn đây là đường đi của hải cảnh 35111 Tàu (trước đó cũng quậy phá bãi Loconia phía Malaysia) cùng với đường ̣đi của 2 tàu tiếp liêu VN Sea Meadow 29 và Crest Argus 5 so với giàn khoan Hakuryu-5 tai mỏ Lan Đỏ trong lô 06-01 trong thời gian 16/6-10/7/19. Bản đồ này củng cố nhận định TC dùng tàu hải cảnh hù doạ (đường đỏ chạy lung tung như trẻ 2-3 tuổi quẹt trên giấy :-) ) để giàn khoan Nhật sợ ko dám hoạt động, một chiến thuật TC từng dùng trước đây, cũng từ AMTI:
https://amti.csis.org/china-risks-flare-up-over-malaysian-vietnamese-gas-resources/

Please to comment

Song Phan

126 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (15)