Status of DiemLe Le

DiemLe Le

947 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (10)

Mất hết 8 năm trong lao tù cs vì tội chống TQ đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa , mất 8 năm tuổi thanh xuân đẹp nhất trong đời người . Sự hy sinh của bạn thật là vô giá ,tổ quốc sau này sẽ đền đáp bạn.
Nếu không có công hàm 1958 của phạm văn đồng thì VN đâu có như ngày hôm nay , phải kết tội những kẻ bán nước và biển đảo mới đúng . Lịch sử VN sau này sẽ phân minh rõ ràng
Chúc mừng bạn hôm nay được Tự Do và bạn sẽ sống mãi trong lòng Dân Tộc VN yêu chuộng hòa bình và tự do

Please to comment

DiemLe Le

947 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (10)