Status of Yến Yến

Yến Yến

265 Credits Price: 5 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Motorcycle
  Foot
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  In English
  Health
  Lifestyle
About me:

Friend list (26)

 • Lê Trung Tĩnh, Tony Le Eurotour  and  5 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Cảm ơn bạn. Bài viết về tour của bạn hay lắm. Nó không liệt kê những thứ cần đi cần xem mà nói về cảm xúc, cảm nhận hơn. Làm mình nhớ miền Tây hồi xưa lắm. 07:06 19/03/2017
  • Lê Trung Tĩnh  Bạn có viết được tour này bằng tiếng Anh không? 07:07 19/03/2017
Please to comment

Yến Yến

265 Credits Price: 5 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Motorcycle
  Foot
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  In English
  Health
  Lifestyle
About me:

Friend list (26)