Vietnam - Kiên Giang

Cao Xuân Hồng Lĩnh

666 Credits Price: 0 USD/hr
Activity's information
 • Duration:
 • 3 days
 • Departure:
 • 08:00
 • Group size:
 • From 1 to 10 persons
 • Interest:
 • Sightseeing
  Art & Culture
  Food & Drink
  Nightlife
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Shopping
  Religion & Philosophy
 • Transport:
 • Bus
  Car
  Cruise ship
  Motobicycle
  Boat
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Activity Price:
 • 5 USD/person
 • Price includes:
 • Price excludes:
About me:

-HIện nay đang sống ở Q8-TPHCM -Thích đi du lịch và đây đó, sau mỗi lần đi là viết bài làm nhạc, phim để quáng bá cho những miền đất mà mình đã đi... See more

Hà Tiên Mến Yêu!

-Bãi Dâu

-Bãi Dâu

Lăng Ông Mạc Cửu và đền thờ họ Mạc.

Nguời có công xây dựng nên mảnh đất Hà Tiên

Thạch động

Thạch động

Cửa khẩu Hà Tiên

Cửa khẩu Hà Tiên

Tham quan chùa miên

Tham quan chùa miên

Cầu Tô Châu

Cầu Tô Châu

Người đẹp Hà Tiên.....Áo nàng xanh anh mếm lá sân trường...

Người đẹp Hà Tiên

Please to comment

Cao Xuân Hồng Lĩnh

666 Credits Price: 0 USD/hr
Activity's information
 • Duration:
 • 3 days
 • Departure:
 • 08:00
 • Group size:
 • From 1 to 10 persons
 • Interest:
 • Sightseeing
  Art & Culture
  Food & Drink
  Nightlife
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Shopping
  Religion & Philosophy
 • Transport:
 • Bus
  Car
  Cruise ship
  Motobicycle
  Boat
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Activity Price:
 • 5 USD/person
 • Price includes:
 • Price excludes:
About me:

-HIện nay đang sống ở Q8-TPHCM -Thích đi du lịch và đây đó, sau mỗi lần đi là viết bài làm nhạc, phim để quáng bá cho những miền đất mà mình đã đi... See more