Vietnam - Hồ Chí Minh city

Ngô Hoàng Đại Long

128 Credits Price: 0 USD/hr
Activity's information
 • Duration:
 • 1 day
 • Departure:
 • 08:00
 • Group size:
 • From 10 to 10 persons
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  In English
  Education
  Health
  Lifestyle
 • Transport:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Activity Price:
 • 100 USD/person
 • Price includes:
 • Liên hệ
 • Price excludes:
About me:

Nhà thám hiểm địa lý, hướng dẫn thực địa

Khám phá biển đảo Lý Sơn

Khám phá biển đảo Việt Nam như: Lý Sơn, Côn Đảo, Hòn Tre, lại Sơn, Nam Du, Phú Quốc, Thổ Chu...

TOUR MẪU: TOUR LÝ SƠN - KHÁM PHÁ ĐẢO DI SẢN VIỆT NAM
Please to comment

Ngô Hoàng Đại Long

128 Credits Price: 0 USD/hr
Activity's information
 • Duration:
 • 1 day
 • Departure:
 • 08:00
 • Group size:
 • From 10 to 10 persons
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  In English
  Education
  Health
  Lifestyle
 • Transport:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Activity Price:
 • 100 USD/person
 • Price includes:
 • Liên hệ
 • Price excludes:
About me:

Nhà thám hiểm địa lý, hướng dẫn thực địa