Vietnam - Hồ Chí Minh city

Ngọc Tuyên Đàm

28 Credits Price: 0 USD/hr
Activity's information
 • Duration:
 • 30 days
 • Departure:
 • 08:00
 • Group size:
 • From 5 to 50 persons
 • Interest:
 • Art & Culture
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
 • Transport:
 • Motobicycle
 • Availability:
 • Night
 • Activity Price:
 • 30 USD/person
 • Price includes:
 • Chi phí cá nhân
 • Price excludes:
 • Chi phí cho như cầu của từng cá nhân được hướng dẫn hoạt động
About me:

Ký giả tự do. Nhà thơ dại dại

Tổng hợp luận, bằng chứng về tội ác Đồng Tâm

Tìm kiếm những cứ liệu về tội ác Đồng Tâm từ tất cả các nguồn. Phân tích tính xác tín của cứ liệu,..

CÔNG LÝ CHO ĐỒNG TÂM

Cả hệ thống độc tài toàn trị đang che đậy, bách hại nhân dân Đồng Tâm, và nhân dân VN nói chung. Vì vậy, chúng ta cần phải làm một điều gì đó, để tìm công lý cho đồng bào nói chung.

Please to comment

Ngọc Tuyên Đàm

28 Credits Price: 0 USD/hr
Activity's information
 • Duration:
 • 30 days
 • Departure:
 • 08:00
 • Group size:
 • From 5 to 50 persons
 • Interest:
 • Art & Culture
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
 • Transport:
 • Motobicycle
 • Availability:
 • Night
 • Activity Price:
 • 30 USD/person
 • Price includes:
 • Chi phí cá nhân
 • Price excludes:
 • Chi phí cho như cầu của từng cá nhân được hướng dẫn hoạt động
About me:

Ký giả tự do. Nhà thơ dại dại