Dashboard of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

12529 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (741)

The UK is one of the first countries in the world committed to zero contribution to the globe warming by 2050.

Bravo Net Zero 2050! However there is much to be done. This report below kind of suggests some recommendations to achieve that goal.

http://explore.atkinsglobal.com/engineeringnetzero/assets/pdf/Engineering%20Net%20Zero%20Technical%20Report.pdf

 


Please to comment

There comes a time when Chinese money help to make Britain cleaner and more sustainable by building there nuclear power plants. And a time when ecologists and sustainability supporters lobby for more China's involvement in the UK. Who is left, who is right?

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-08/britain-s-nuclear-future-uncertain-as-relations-with-china-fray

https://www.reuters.com/article/us-hongkong-protests-britain-breakingvie-idUSKBN2481DJ


  • Subtract Multiply  "building 'there' nuclear power plants" 04:42 10/07/2020
   Lê Trung Tĩnh  I mean building nuclear power plants in the UK. Feeling ashamed now that a country that discovered steam engine now has to resort to China for help both financially and technically. 04:44 10/07/2020
Please to comment
 • Le Vinh Truong, Trần Kim Thập  and  3 others  like this.
  • Chau Tran  Have a good trip Ts Lê Trung Tĩnh  00:43 06/07/2020
  • Trần Kim Thập  Bầu Trời xanh, mấy trắng. Tuyệt. 04:19 06/07/2020
  • Lê Quang Huy  Đẹp quá! 08:49 06/07/2020
Please to comment

On how to make America European

https://www.nytimes.com/2020/07/02/opinion/private-equity-inequality.html


 • Chau Tran  like this.
  • Chau Tran  Tja! what is America? Dr Lê Trung Tĩnh  17:05 05/07/2020
Please to comment
Có nhiều ý kiến phê phán tôi và các Ứng cử viên của cuộc Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ. Từ khi làm công việc này tôi đã nghe nhiều chỉ trích đến mình và đến các ƯCV của các đảng phái và tổ chức khác nhau. Nhiều, rất nhiều đến độ bây giờ khó tưởng tượng có gì làm người tổ chức bất ngờ. Tuy nhiên tôi luôn lắng nghe và trả lời khi có thể. Chỉ mong mọi người khi đề cao và nhất là khi chỉ trích ai thì nhẹ nhàng và có dẫn chứng, lập luận thì rất tốt cho mọi người. Cuộc bầu cử cũng cho phép mọi người đề cử thêm Ứng cử viên bên ngoài danh sách mà mình muốn. Các bạn có thể phê bình Ứng cử viên mình không thích, vận động cho Ứng cử viên mình thích. Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái....See more

Please to comment
Hổm giờ tôi có nhắc đến Cuộc Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ, có thêm người vào like, vote nên hôm nay tôi xin phép post lại ở đây. Tôi nghĩ đây là dự án chính trị ôn hòa, khả thi và tiến bộ nhất hiện giờ vì một nước Việt Nam dân chủ và cường thịnh. Cũng như các hoạt động khác, tôi sẽ cập nhật kết quả dần. Mời mọi người tham gia và chia sẻ. ********* Người Việt có quyền được biết, được quyết định, và được chọn lãnh đạo và tổ chức chính trị phục vụ và đại diện cho mình. Đó là lý do chúng tôi tổ chức cuộc bầu chọn này. Bằng việc bỏ phiếu, chúng ta cất lên tiếng nói của chính mình và đề cử những lãnh đạo chính trị chúng ta tin tưởng có thể đưa đất nước đến tự do và thịnh vượng. Tuyệt đối công bằng, trung...See more

Please to comment

Lê Trung Tĩnh

12529 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (741)