Dashboard of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

4588 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bicycle
  Boat
  Bus
  Car
  Motobicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Sports & Adventure
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Your Contacts (0)

Thay avatar với cờ vàng tưởng niệm những người Việt tìm đến tự do từ tháng năm 4 năm 1975. Và để cảm ơn hai nhạc sĩ Việt Nam Công Hòa mà tôi yêu mến Trần Thiện Thanh và Nguyễn Vãn Đông. Những nhạc phẩm lay động lòng người của hai ông là nguồn cảm hứng vô tận cho tôi về Việt Nam, con người và cuộc đời. Mời các bác đi cùng, nếu không có hình có thể dùng hình này của tôi thì đó là một vinh hạnh lớn.

Please to comment
Cà phê với các bạn Livenguiders ở Sài Gòn

Please to comment
Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Bến Bạch Đằng. Bị rào quanh và ghi công trường đang thi công dầu không thấy đang làm gì cả.

Please to comment
Please to comment
Please to comment

Lê Trung Tĩnh

4588 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bicycle
  Boat
  Bus
  Car
  Motobicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Sports & Adventure
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Your Contacts (0)