Dashboard of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

4586 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bicycle
  Boat
  Bus
  Car
  Motobicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Sports & Adventure
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Your Contacts (0)

10 April 2009
Minh called me a Friday morning when I was in office. He was in Paris since a few days, passing night at Fontainebleau with his friend, and day sightseeing Paris. He wanted to visit us tomorrow afternoon. I told him that we could even meet sooner in a café after work. He agreed and told that he would call me in the evening.

After having dinner, I went out to see him in a café just behind the Fountain Saint Michel. Different to what I had imagined before coming, Minh and his friends were sitting inside. It was a beautiful café with relatively luxury decoration, armchairs in rattan, tables covered in glass and rimmed by brass.

Please to comment
On a new device, Livenguide automatically appears when I type Liveng. When will it appears when I just hit L?

Please to comment
Mọi người có vẻ ngại thêm người khác vào Liên hệ. Thực ra việc là Liên hệ của ai đó không nói lên điều gì cả ngoài việc đã từng đọc/bình luận/tương tác với người đó.
A và B là liên hệ của nhau thì các post của A sẽ hiện lên trên Newsfeed của B (Biểu tượng Ngôi nhà) và ngược lại. Tức hai người sẽ có khả năng thấy nhau nhiều hơn, mặc dầu những điều thấy được đó có thể chướng tai gay mắt. Nhưng các bạn muốn chỉ thấy toàn những điều hợp nhãn, hợp nhỉ hay hiện thực ngồn ngộn đang diễn ra?
Do đó tôi nghĩ các bạn cứ mạnh dạn thêm nhau vào Liên hệ.

 • Phan Thành Khương (ít dùng), Nguyễn Mai Chung  and  3 others  like this.
 • Vọng Ngụy Kiệt Tui chọn 'add contact' để nhớ nhớ ai có bài đáng đọc. Còn ưng khuyển uốn éo, nhảy múa dưới sợi dây rối của lũ tuyên giáo thì tui làm biếng xem kỹ bài của chúng. Tui cũng không muốn dành thời gian cho việc đó. 20:31 20/03/2019
 • Vọng Ngụy Kiệt Đối với người tự nguyện diễn trò cho đảng độc tài, tui cũng đối xử tương tự như vậy. 20:43 20/03/2019
Please to comment
Có vài "chiêu" đơn giản khi dùng Livenguide. Các bác muốn đưa bài cũ nào của mình lên đầu thì chỉ cần vào dưới bài đó like hay comment gì đó. Nó sẽ nổi lên trên ngay.

 • Trien Le Vinh, Lê Quang Huy  and  4 others  like this.
 • Vọng Ngụy Kiệt Làm vậy giống như chơi ăn gian. 01:24 20/03/2019
 • Nguyễn Mai Chung Dạ, thưa bác Vọng Ngụy Kiệt không có gì là ăn gian đâu ạ. Nếu 1 bài cũ mà có giá trị với thời điểm hiện tại, thì được nhắc đến cũng là một điều cần thiết ạ. 08:50 20/03/2019
 • Dung Ngọc Good Fb cũng vậy. 12:46 20/03/2019
 • Lê Trung Tĩnh Cái này trong cũng giống như chức năng share lại bài cũ, share lại memory, comment lại trên bài cũ vv của Facebook. Các bác cứ tự nhiên dùng và đi dạo lòng vòng Livenguide để thử các chức năng và kết thêm Liên hệ. 13:10 20/03/2019
Please to comment
Why get stuck in Facebook and don't try another social network? Livenguide welcome you, we will NEVER delete/stop your articles. https://www.livenguide.com/ share your values and missions. We are growing rapidly. https://www.facebook.com/longtrinh.vietnam/posts/10214368172862768?__xts__[0]=68.ARCVGUhHITCfKUOeVma1hEIiacD_ViR27hrjlhPO0GgyKJCSd45yH34BfrwgF8OquvaDlZV-M-pV2ey13ryvr68v8PIhhsfx9iGFw5bh3N2ID-Y1kC4tyOHw_zN5sz5eCX1z4mxH2Z2RljJlcOexq0UmvMXhF8vTYH1ClhDbp3xiz3G5aLezS9Q&__tn__=H-R-R See more

Please to comment
Are Vietnamese left or right? And VN government?
+1

Please to comment

Lê Trung Tĩnh

4586 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bicycle
  Boat
  Bus
  Car
  Motobicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Sports & Adventure
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Your Contacts (0)