Dashboard of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

4588 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bicycle
  Boat
  Bus
  Car
  Motobicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Sports & Adventure
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Your Contacts (0)

Why called left and right?
You can share what you read easily by clicking on Photo when you write a status on smartphone. Please choose after the camera icon. You can take the photo of what you are reading and share.
Very quick and simple.

Please to comment
Please to comment
Reading a book on politics for children. Wonder what we can call how Vietnam is.
+1

 • Tran Thi Diem Chau *FB*, Nguyễn Mai Chung  and  1 others  like this.
 • Vọng Ngụy Kiệt Việt Nam hiện nay có vẻ gần với Theocracy. 00:01 17/03/2019
 • Lê Trung Tĩnh Thank you Bác Kiệt. You are not far from the truth. 00:25 17/03/2019
 • Vọng Ngụy Kiệt ĐCS chưa bao giờ tự gọi chúng là một tôn giáo, hay nhà nước do chúng dựng nên là nhà nước tôn giáo. Tuy nhiên, với cái kiểu bắt dân tôn thờ "vĩ nhân" cộng sảng như thần thánh, răm rắp tuân theo đảng huấn, xử nặng, trục xuất thành phần dị tư tưởng khiến tui liên tưởng đến một nhà nước tôn giáo với Theocracy. Cũng có người cho rằng cộng sản có nhiều yếu tố phong kiến. Tui nghĩ nguyên do là thuở ban đầu, đảng viên ĐCS không phải là những học giả xuất sắc hiểu biết nhiều học thuyết tiến bộ nên cách xây dựng chính quyền, nhà nước có nhiều chấp vá mà mang nhiều điểm lạc hậu như thời trung cổ ở Châu Âu khi mà tôn giáo ảnh hưởng mạnh mẽ đến các vương quốc phong kiến. 02:06 17/03/2019
 • Vọng Ngụy Kiệt Sai sót: cộng sảng = cộng sản; chấp vá mà = chấp vá và 02:09 17/03/2019
 • Nguyễn Mai Chung Chế độ cs bắt mọi người dân phải cuồng lãnh tụ cs như kẻ cuồng tín ngu muội. Con người trở thành những con vật cho họ chăn dắt, bóc lột đến chết 10:41 17/03/2019
Please to comment
Facebook của tôi bị gì mà hôm nay 14/3/2019 không làm được bất cứ việc gì hết. Không share, không delete, không accept friend, không share từ Livenguide, không cho post một câu đơn giản nhất.
Có ai khác bị vậy không?

Please to comment
Nếu bấm vào ngày tháng bên dưới tên của Livenguider bên trên status, các bạn sẽ vào trang riêng của status đó. Các bạn có thể copy link đó để chia sẻ hay dẫn link ở nơi nào các bạn muốn.

Please to comment

Lê Trung Tĩnh

4588 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bicycle
  Boat
  Bus
  Car
  Motobicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Sports & Adventure
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Your Contacts (0)