Dashboard of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

8705 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (641)

 • Trần Kim Thập, Hung Vo  and  3 others  like this.
  • Đoàn Nghiêm  I pray for Hong Kong's civilians. 00:04 02/10/2019
  • Đoàn Nghiêm  Cho tui xin một cái hình nhé ! 12:31 02/10/2019
Please to comment
 • Lê Trung Tĩnh, Nguyễn Kim Khánh ( New)  like this.
  • Chau Tran  just shared this status/Activity with Admin Livenguide, Lê Trung Tĩnh, Hướng dẫn sử dụng 13:25 01/10/2019
  • Chau Tran  Get out with your name come in to the hell ! 13:28 01/10/2019
  • Đoàn Nghiêm  Đề nghị đối tượng đổi tên thành 'handsome' hay 'beauty', hay bất cứ cái tên nào ít nhạy cảm hơn. Nhưng tui nghĩ quý bà đây thích nghe tên thật. Hãy chiều ý quý bà để nhận một điểm thân thiện nào ! 14:47 01/10/2019
  • Nguyễn Kim Khánh ( New)  Please calm down! Đấy chỉ là cái nick khiêm tốn thôi mà. 18:47 01/10/2019
Please to comment
Please to comment
Please to comment
SHOULD VIETNAM BRING THE SOUTH CHINA SEA TO THE UNITED NATIONS? BY PHAM NGOC MINH TRANG | SEPTEMBER 24, 2019 https://amti.csis.org/should-vietnam-bring-the-south-china-sea-to-the-united-nations/ AMTI UPDATE On September 12, Vietnam publicly denounced the provocative actions of Chinese vessels in Vietnamese waters for the seventh time since June, urging China to withdraw their ships. These statements have done little to deter China’s activities: the survey ship Haiyang Dizhi 8 continues to violate Vietnam’s exclusive economic zone, while Chinese coastguard vessels such as the Haijing 35111 harass Vietnamese oil and gas operations on its own continental shelf. It has been suggested that Vietnam should do more to bring China’s “bullying behavior” in the South China Sea to the attention of the international community. With the UN General Assembly (UNGA) meeting this month in New York, is now the time for Vietnam to bring this issue to the United Nations? The...See more

Please to comment
Lại bức tử nước mắm truyền thống? Diễm Thi, RFA 2019-03-04EmailÝ kiến của BạnShare https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/traditional-fish-sauce-is-suffering-fr-death-dt-03042019141649.html?searchterm:utf8:ustring=%20%5C%22n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20m%E1%BA%AFm%5C%22 Một hãng sản xuất nước mắm ở Phú Quốc. Một hãng sản xuất nước mắm ở Phú Quốc. AFP Câu chuyện nước mắm truyền thống lại một lần nữa nóng lên khi Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm với nhiều quy định bị những người làm nước mắm truyền thống lâu nay cho là không phù hợp nên phản đối mạnh mẽ. Các doanh nghiệp sản xuất chế biến nước mắm truyền thống cho rằng hơn 50 nội dung quy định trong Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm không phù hợp với...See more

Please to comment

Lê Trung Tĩnh

8705 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (641)