Dashboard of Tân Tân

Tân Tân

395 Credits Price: 6.8 USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
 • Interest:
About me:

Hello Sunday

Friend list (8)

 • Lê Trung Tĩnh, Cao Xuân Hồng Lĩnh  and  14 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Beautiful and marvellous photos remind us the beauty of our beloved country. Let us together present these to the world and travel with all the respect to the locals and the environment. Cheers! 01:31 31/08/2016
  • Lê Trung Tĩnh  Dep qua 15:18 22/09/2016
  • TamluongHong  Ruộng bậc thang tuyệt đẹp chi co tai Việt Nam ? 12:09 24/11/2018
  • Fred Le  Hình quá đẹp. Của bác chụp? Cho tôi xin 1 tấm nhé? 20:45 03/06/2019
  • Tân Tân  just shared this status/Activity with Tân Tân 15:44 17/01/2021
   Tân Tân  okay 08:12 21/03/2021
Please to comment
Nên mua thực phẩm ở đâu

Voters can choose multi options.

Allow voters to vote as Anonymous, no one knows who voted.

Chợ
Siêu thị
Mua online
Go to vote & see results

Please to comment
Please to comment
WFH nên ăn món gì ??

Please choose one option below.

Allow voters to vote as Anonymous, no one knows who voted.

Mì gói
Lẩu
Chè
Cơm
Go to vote & see results

 • Tân Tân, BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em  like this.
  • BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em  chán cơm thèm phở thì sao nhỉ? 13:44 03/07/2021
  • BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em  đề nghị bỏ mì gói thay PHỞ nhen Tân Tân :D 13:45 03/07/2021
  • BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em  WFH là gì ? Women Footbal Highlights hả Tân Tân? 15:41 03/07/2021
  • BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em  WORK FROM HOME? 19:42 04/07/2021
Please to comment

"Humans won't be able to control Artificial Intelligence, study suggests"

Tôi nghĩ đến điều này từ lâu, vì thế tôi thích L I V E N #GUIDE và cầu nguyện Chúa ban phước #Chúa #Christ ở trong tâm

thì L I V E N GUIDE sẽ không trở thành cỗ máy siêu thông minh không thể không có cách control được mọi thứ như trào lưu hiện nay của bigTech.

Tạ ơn Chúa.

https://youtu.be/JE_S-1z1qPw

 Please to comment

Tân Tân

395 Credits Price: 6.8 USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
 • Interest:
About me:

Hello Sunday

Friend list (8)