Dashboard of Tân Tân

Tân Tân

389 Credits Price: 6.8 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Education & Family life
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Religion & Philosophy
  Sports & Adventure
About me:

Hello Sunday

Contact list

Please to comment
Please to comment
moi cac ACE, nghe mot so ca khuc hay cua ca si tâm quyết vì những nỗi đau
https://youtu.be/0vUpCAkM7fE   


Please to comment
TẠI SAO LẠI LÀ “PHẬN MỎNG CÁNH CHUỒN”? Tôi thật sự không thích cách nói khiêm nhường theo kiểu “kẻ sĩ phương Đông” như thế này của ông Trọng chiều qua. Đã được các đồng chí nhất trí 100% giới thiệu ra ứng cử, dám đứng ra đảm nhiệm trọng trách của một người đứng đầu quốc gia, thế mà khi nhậm chức lại nói mấy lời khiêm cung nghe không ra phong thái của một nhà lãnh đạo. Lẽ ra phải là những lời cam kết cụ thể với quốc dân, phải là những phác thảo kế sách cho quốc gia dân tộc. Đằng này lại là những câu Kiều không xứng tầm với vị thế và tư duy của một nguyên thủ. Mọi người chờ xem những hành động cụ thể của vị tân CTN trong chặng đường sắp tới. “Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh” - Nguyễn Du/Truyện Kiều See more

Please to comment
Vịnh Vĩnh Hy
https://www.youtube.com/watch?v=BZmZc8sDffg   
htps://www.youtube.com/watch?v=qri1uzaihEI


Please to comment
Please to comment

Tân Tân

389 Credits Price: 6.8 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Education & Family life
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Politics & Social Activities
  Religion & Philosophy
  Sports & Adventure
About me:

Hello Sunday

Contact list