Dashboard of Tony Le Eurotour

Tony Le Eurotour

635 Credits Price: 15 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bicycle
  Boat
  Bus
  Cruise ship
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Religion & Philosophy
About me:

6 LÝ DO DU LỊCH CÙNG EUROTOUR: http://euro-tour.fr/home Tận tình, chuyên nghiệp, lâu bền 1. Không chỉ tổ chức du lịch, EUROTOUR giúp quý khách «sống» và khám phá... See more

Contact list (639)

Sẵn sàng thu xếp mọi thứ để đi thưởng thức hòa nhạc với các bạn tại Bonn quê hương của Beethoven, khắp Germany hay Vienna hay châu Âu. Ngon lành luôn các bà mẹ hội quán, đừng chỉ trong bếp và trên giường. du lịch thôi, cho các ông ở nhà coi con vài tuần cho biết mùi :))) Hãy nghe classic như một công dân EU mà có người nói về Anne-Sophie Mutter: cô ấy là người mà người ta không thể say NO ! (John William- Filmkomponist). Photo có 2 tấm sưu tầm trên internet tại phòng hòa nhạc của Uni Heidelberg mà Châu đã đến https://www.facebook.com/annesophiemutter/videos/2308936682492527/ See more

 • Lê Trung Tĩnh, Đoàn Nghiêm  and  1 others  like this.
  • Trần Thị Diễm Châu  just shared this status/Activity with Tran Thi Diem Chau 19:32 29/05/2019
  • Trần Thị Diễm Châu  just shared this status/Activity with Lê Trung Tĩnh, Tony Le Eurotour 19:45 29/05/2019
  • Trần Thị Diễm Châu  Sorry Ts Tĩnh chị hò hét cho các bà mẹ"hội quán" ở VN chút nha 20:33 29/05/2019
  • Lê Trung Tĩnh  Hình đẹp quá chị Châu ơi 02:19 30/05/2019
Please add contact to comment
Please to comment
Xin mời mọi người cùng tham gia ký Petition bảo vệ rừng quốc gia TAM ĐẢO.
Bức thư đề nghị công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án du lịch sinh thái Tam Đảo ( do tập đoàn SunGroup thi công).
https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/B_CONG_BO_BAO_CAO_DANH_GIA_TAC_DONG_MOI_TRUONG_CUA_DU_AN_DU_LICH_SINH_THAI_TAM_DAO/?tjwNkob

Please add contact to comment
Please to comment
Please add contact to comment
Please to comment
Please add contact to comment
Please to comment
Đồng minh & điểm chiến lược của Trung Quốc. (Có 4 tầng đồng minh & hệ thống đạo quân thứ 5) Lê Vĩnh Trương- QNCBĐ (TC Nghiên Cứu & Phát Triển 5(148) 2018) Trung Quốc luôn tuyên bố không liên minh, thậm chí các thế hệ lãnh đạo chủ tịch Đặng, Giang, Hồ đều tuân thủ thao quang dưỡng hối (dấu mình chờ thời) và tuyệt bất đương thủ (tuyệt nhiên không đứng đầu). Truyền thông phi Hoa đánh giá Trung Quốc không cần có đồng minh, và truyền thông Trung Quốc cũng cho rằng kết bạn bất kết minh (结伴不结盟). Tuy nhiên thực chất họ đang triển khai các đồng minh ngắn hạn và tiền đồn dài hạn của họ. Đồng minh ngắn hạn vì Bắc Kinh quán triệt ý tưởng nền không thể có đồng minh dài hạn và không muốn đi đầu phí sức. Về bề ngoài, Bắc Kinh cẩn trọng vì ở quan...See more

Please add contact to comment
Please to comment
BIRD IN VIỆT NAM
Những chú chim mới chụp sáng nay tại Hà Nội

Please add contact to comment
Please to comment

Tony Le Eurotour

635 Credits Price: 15 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bicycle
  Boat
  Bus
  Cruise ship
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekend
 • Interested in:
 • Art & Culture
  Religion & Philosophy
About me:

6 LÝ DO DU LỊCH CÙNG EUROTOUR: http://euro-tour.fr/home Tận tình, chuyên nghiệp, lâu bền 1. Không chỉ tổ chức du lịch, EUROTOUR giúp quý khách «sống» và khám phá... See more

Contact list (639)