Dashboard of Tony Le Eurotour

Tony Le Eurotour

711 Credits Price: 15 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Cruise ship
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Religion & Philosophy
About me:

6 LÝ DO DU LỊCH CÙNG EUROTOUR: http://euro-tour.fr/home Tận tình, chuyên nghiệp, lâu bền 1. Không chỉ tổ chức du lịch, EUROTOUR giúp quý khách «sống» và khám phá... See more

Contact list (646)

Viet Nam is always full of sun and light. Tao Dan is ideal for a walk during Tet's holiday. Inside we have the temple of Emperors Hung. Also some photos of Pagoda Xa Loi and a small quiet garden in the hectic city center.

Please to comment
Không khí Việt Nam những ngày gần Tết nhớ hoài không nguôi

Please to comment
Castle Combe, một làng nhỏ yên bình ở Anh. Tại làng này nhiều bộ phim Holywood nối tiếng được quay vì nó đẹp và...không có cột điện.

Please to comment
Some photos of Bristol, United Kingdom, a nice sunny day. You can see the flag of England.

Please to comment
Vài tấm hình bảo tàng MUCEM ở Marseilles, Pháp một ngày trời nắng đẹp.

Please to comment
Ở Roma và Venice. Roma có nhiều thành cũ, giờ khia quật lên. Cả thành phố như một bảo tàng, đụng đâu cũng có đồ cổ từ vài nghìn năm. Cũng khổ.

Please to comment

Tony Le Eurotour

711 Credits Price: 15 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Cruise ship
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Religion & Philosophy
About me:

6 LÝ DO DU LỊCH CÙNG EUROTOUR: http://euro-tour.fr/home Tận tình, chuyên nghiệp, lâu bền 1. Không chỉ tổ chức du lịch, EUROTOUR giúp quý khách «sống» và khám phá... See more

Contact list (646)