Dashboard of NGUYEN Minh Tuan

NGUYEN Minh Tuan

70 Credits Price: 10 USD/hr
 • Location:
 • France - Paris
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Car
 • Availability:
 • Weekend
 • Interested in:
 • Nature & Environment
  Religion & Philosophy
About me:

Happy to share the travelling love and to discover culture, history together.

Contact list (12)

Xin mời mọi người cùng tham gia ký Petition bảo vệ rừng quốc gia TAM ĐẢO.
Bức thư đề nghị công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án du lịch sinh thái Tam Đảo ( do tập đoàn SunGroup thi công).
https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/B_CONG_BO_BAO_CAO_DANH_GIA_TAC_DONG_MOI_TRUONG_CUA_DU_AN_DU_LICH_SINH_THAI_TAM_DAO/?tjwNkob

 • Lê Trung Tĩnh, Le Vinh Truong  and  4 others  like this.
 • Please to see more comments
  • Đoàn Nghiêm  Tui đã ký. 20:21 02/05/2019
  • Le Vinh Truong  Tôi đã ký rồi. Cảm ơn bạn Mai Chung 20:24 02/05/2019
  • Nguyễn Kim Khánh  Xin cảm ơn bác Vọng Ngụy Kiệt và bác Le Vinh Truong. 21:55 02/05/2019
  • Lê Quang Huy  Đã ký. 08:15 03/05/2019
  • Nguyễn Kim Khánh  Cảm ơn bác Lê Quang Huy 09:32 03/05/2019
Please to comment

NGUYEN Minh Tuan

70 Credits Price: 10 USD/hr
 • Location:
 • France - Paris
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Car
 • Availability:
 • Weekend
 • Interested in:
 • Nature & Environment
  Religion & Philosophy
About me:

Happy to share the travelling love and to discover culture, history together.

Contact list (12)