Dashboard of Admin Livenguide

Admin Livenguide

632 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Motorcycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interest:
 • Business
  In English
  Education
  Lifestyle
About me:

I am fine.

Friend list (117)

NEWSFEED OF LIVENGUIDE

There are two areas where you can see posts of others.

When you click on icon the WORLD: you see posts of all people on Livenguide.

When you click on icon the HOUSE: you see posts of your Friends. You need to ADD FRIENDS to see the posts of people that you like. And they will see your posts. 

When you click on the NAME of someone, you see their page with all their posts.

New posts or posts with the most recent reactions will appear on top. It is the only rule: clear and fair. We don't use artificial intelligence or any hidden rules to show the best post for you or to pull you to Livenguide.

In Livenguide, you decide what you want to see, who you want to see. 


Please to comment

ABOUT LIVENGUIDE

LivenGuide is different to other social networks, because of its transparency, fairness and freedom.

LivenGuide does not collect unauthorized user information such as their habits, social views or locations. LivenGuide DOES NOT SPY USERS

LivenGuide NEVER DELETES YOUR POST, CLOSES YOUR ACCOUNT without discussing and seeking for another solution. In LivenGuide every voice, every user is respected. LivenGuide is committed to protecting your freedom of speech and privacy.

LivenGuide presents CLEAR RULE on to whom and how your posts are shown. This rule ensures your posts and what you see are treated with the utmost fairness and transparency.

LivenGuide is where you can really Live and Guide. LivenGuide headquarters are in France and the United Kingdom. 


 • Le Vinh Truong, Linh Xuan Hong Cao  and  4 others  like this.
  • Chau Tran  PLEASE may I ask , What does it means "Livenguide and friends" on banner of Livenguide ? Who are Livenguide and who are friends (of Livenguide)? why must poeple here to be named as Livenguider or friends of Livenguide? 08:46 23/06/2021
   Lê Trung Tĩnh  Yeah. You are right. But when you signed in, it becomes for example News Feed of Chloe Diem Chau TT and Friends. And it makes more sense than when you did not sign in. 12:06 23/06/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  Danke TKS Lê Trung Tĩnh  13:54 23/06/2021
Please to comment

Những ngày gần đây có nhiều người mới vào Livenguide đăng những nội dung có thể gây phản cảm. Đây là điều không mong muốn nhưng phần nào cũng thể hiện một xã hội đa dạng và nhiều màu sắc.

Mọi người có thể chọn đọc từ Bạn của mình bằng cách bấm vào biểu tượng ngôi nhà trong bản trên web. Hay trong app thì bấm vào nút filter (hai gạch ngang và chấm tròn) góc trên tay phải của app, sau đó chọn bài chỉ từ bạn bè của mình.

Hoặc chọn đọc theo một nội dung gì đó mà mình thích. Không biết mọi người có vấn đề, khó khăn gì nữa khi dùng Livenguide không?


Please to comment

Hình đính kèm là phần giới thiệu về Livenguide trên app. Ban đầu chúng tôi định ghi thêm một sự đặc điểm nữa là Livenguide không phát triển bằng mọi giá, tức không làm mọi cách để thu hút mọi người vào và dùng Livenguide suốt.

Nhưng cuối cùng chúng tôi không ghi mặc dầu luôn tâm niệm như thế khi phát triển, và nghĩ nên để mọi người cảm nhận điều đó khi dùng Livenguide thì hơn.

Chúc mọi người và gia đình một mùa lễ Phục sinh tràn đầy phước hạnh.


Please to comment
STOP THE FUNCTION REGISTER/SIGN IN TO LIVENGUIDE WITH FACEBOOK As announced a few weeks ago, we have now stopped the functions REGISTER and SIGN IN to Livenguide using Facebook. New users will only register to Livenguide by entering their name, email address and password. Livenguiders that have registered to Livenguide with Facebook please do as followings to continue to use Livenguide without going through Facebook:  https://www.livenguide.com/status/20040-huong-dan-su-dung.html#status-20040 . Livenguiders who registered to Livenguide by email + password will continue to sign in as normal. If you have any problems, please contact Livenguide directly. We want Livenguide to be completely independent from Facebook. Getting to any platforms using Facebook or Google will sooner or later cause you many inconvenients. Please use your email + password to sign up/in to Livenguide.  In our future development,...See more

Please to comment
Mời bạn vào Livenguide, một mạng xã hội mới tự do đăng tải mọi lĩnh vực của đời sống . mạng xã hội này do TS : Lê Trung Tĩnh sáng lập ra . https://www.livenguide.com/site.html?code=LG004404

 • Lê Trung Tĩnh, Kaya Nguyen  and  1 others  like this.
  • Admin Livenguide  just shared this status/Activity with Hướng dẫn sử dụng 00:29 27/03/2021
  • Admin Livenguide  Trong app Livenguide có nút Invite Friends để mọi người có thể mời bạn của mình vào Livenguide. Khi bấm nút này bạn có thể chia sẻ lời mời bằng mail, tin nhắn hay trên các mxh. Ai vào Livenguide theo lời mời của bạn sẽ trở thành bạn của bạn. Có lẽ bạn Vũ Sơn Hải vừa nhắn nút này. Hy vọng chúng ta sẽ sớm có một cộng đồng Livenguide bền vững và thân ái. 00:30 27/03/2021
  • Vũ Sơn Hải  vâng đúng vậy add 22:46 27/03/2021
Please to comment

Admin Livenguide

632 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Motorcycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interest:
 • Business
  In English
  Education
  Lifestyle
About me:

I am fine.

Friend list (117)