Dashboard of Admin Livenguide

Admin Livenguide

611 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Motorcycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interest:
 • Business
  In English
  Education
  Lifestyle
About me:

I am fine.

Friend list (116)

CHỌN NGÔN NGỮ DÙNG LIVENGUIDE
1. Các bạn có thể chon ngôn ngữ hiển thị Livenguide bằng cách bấm vào nút bên góc trên tay phải màn hình. Có 3 lựa chọn: Tiếng Việt, Anh, Pháp. Khi chọn tiếng Việt thì màn hình của bạn sẽ hiển thị toàn tiếng Việt.
2 và 3. Để chọn ngôn ngữ trong các email báo tin, bạn cần vào khu vực Không gian của bạn. Có thể bấm vào nút như hình 2. Hoặc khi bạn chưa cập nhật đầy đủ Hồ sơ của bạn thì nút đó sẽ có tên: "Cập nhật Hồ sơ của bạn".
4. Khi vào Không gian của bạn, bạn chọn Thiết lập trong danh sách bên tay trái.
5. Bạn chọn Ngôn ngữ, chọn tiếng Việt, Anh hay Pháp và bấm Đổi. Các emails báo tin sẽ gửi đến bạn với ngôn ngữ mà bạn vừa chọn.
Chúng tôi sẽ hỗ trợ để trải nghiệm của bạn với Livenguide dễ dàng và thú vị nhất.

Please to comment
ĐỔI MẬT KHẨU VÀO LIVENGUIDE
Nếu bạn đăng ký vào Livenguide bằng email và mật khẩu, bạn có thể thỉnh thoảng đổi mật khẩu để tăng tính bảo mật cho tài khoản Livenguide của bạn. Mật khẩu của bạn được mã hóa và không ai (kể cả Livenguide) biết mật khẩu và có thể vào tài khoản của bạn.
1. Bạn vào "Không gian của bạn" bằng cách bấm vào nút đó bên trái màn hình Tường của bạn hay Newsfeed của bạn.
2. Nếu bạn chưa cập nhật đầy đủ "Hồ sơ của bạn", nút đó sẽ có tên là "Cập nhật Hồ sơ của bạn"
3. Khi vào trong Không gian của bạn, bạn chọn Thiết lập. Trong khu vực Thiết lập, Đổi Mật khẩu là chức năng đầu tiên. Bạn nhớ bấm Lưu sau khi đổi để mật khẩu mới của bạn được lưu lại.
+1

Please to comment
KHÔNG GIAN CỦA BẠN ĐỂ QUẢN LÝ CÁC THÔNG TIN
1. Các thông tin, thiết lập của bạn đều nằm trong Không gian của bạn. Bạn có thể vào bằng cách bấm vào nút "Không gian của bạn" bên tay trái trên màn hình Newsfeed của bạn hay trên Tường của bạn.
2. Nếu bạn chưa cập nhật hồ sơ thì nút đó sẽ có tên "Cập nhật hồ sơ của bạn".
3. Khi vào trong Không gian của bạn, bạn có thể thấy bên tay trái toàn bộ các chức năng để cập nhật Hồ sơ của bạn, quản lý Tin nhắn, Thiết lập để chỉnh ngôn ngữ hay email báo tin, hay vào Danh sách Liên hệ để coi các Liên hệ của bạn và bỏ bớt nếu muốn.
4. Bạn nên cập nhật Hồ sơ của mình hoàn chỉnh nhất có thể. Nhớ điền tên Quốc gia và Thành phố nơi bạn ở như trong hình đính kèm. Và sau đó nhớ bấm lưu bên dưới.

 • Xuân Trường  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  just shared this status/Activity with Sơn Doxuan 00:23 17/03/2019
Please to comment
CÁCH TẠO HOẠT ĐỘNG TRÊN LIVENGUIDE 1. Bấm vào nút Tạo Hoạt động như trong hình 1 trên Tường hay Newsfeed của bạn. 2. Khu vực Tạo Hoạt động hiện ra. Bạn bắt đầu bằng việc soạn Nội dung của Hoạt động. Bạn viết càng nhiểu càng tốt. 3. Sau khi viết và post hình về Điểm nổi bật 1, bạn có thể bấm để thêm Điểm nổi bật của Hoạt động, ví dụ như đối với Hoạt động Tham quan sông nước miền Tây, điểm nổi bật 2 là Thăm thành phố Cần Thơ. Sau khi hoàn tất bạn nhớ bấm Lưu và Tiếp tục. 4. Trong màn hình Thông tin Hoạt động, bạn chọn các lựa chọn đã cho sẳn, như địa điểm, phương tiện di chuyển. 5. Bên dưới màn hình Thông tin Hoạt động, bạn có thể định giá cho Hoạt động, ví dụ bạn bấm 10, hệ thống sẽ hiểu đó là USD/người cho cả thời gian diễn ra...See more

 • Lê Trung Tĩnh, Nguyễn Kim Khánh  and  6 others  like this.
 • Please to see more comments
  • Hoa Hong  vừa chia sẻ bài đăng/Hoạt động với Admin Livenguide, Hoa Hong 02:50 13/01/2019
  • Hoa Hong  vừa chia sẻ bài đăng/Hoạt động với Admin Livenguide, Hoa Hong 02:50 13/01/2019
  • Hoa Hong  vừa chia sẻ bài đăng/Hoạt động với Admin Livenguide, Hoa Hong 02:50 13/01/2019
  • Nguyễn Kim Khánh ( New)  just shared this status/Activity with James Che 08:33 27/12/2019
  • LVGViV  just shared this status/Activity with desire 18:38 09/01/2020
Please to comment
MỜI BẠN CỦA BẠN VÀO LIVENGUIDE Có nhiều cách mời bạn của bạn vào Livenguide: bạn nói chuyện với bạn bè về Livenguide, gửi các đường dẫn Livenguide cho họ, chia sẻ về Livenguide trên Facebook của mình vv. Ngoài ra bạn cũng có thể mời các bạn của bạn vào Livenguide bằng cách sau: Hình 1. Bạn bấm vào nút "Mời bạn của bạn vào Livenguide" bên tay trái màn hình trong Tường hoặc Newsfeed của bạn. Hình 2. Màn hình mới hiện ra. Bạn có thể chép đường dẫn như trong hình và gửi cho bạn bè của mình bằng tin nhắn hay chia sẻ trên Facebook. Người nào đăng ký vào Livenguide bằng link đó sẽ tự động là Liên hệ của bạn. Hình 2. Bạn có thể điền các địa chỉ email của bạn bè của mình. Trong ô soạn thảo bên dưới bạn có thể nhập lời mời, ví dụ: "Mời Trang vào Livenguide nhé. Mạng này...See more
+1

Please to comment
CHIA SẺ TRẠNG THÁI 1. Bạn có thể chia sẻ một trạng thái của Livenguide trên Facebook bằng cách nhấp vào biểu tượng Chia sẻ của Facebook bên dưới trạng thái. Nếu bạn đang đăng nhập vào Facebook, màn hình chia sẻ của Facebook sẽ hiện lên, bạn chỉ cần bấm vài lời giới thiệu trạng thái. Đây là một trong những cách bạn giới thiệu Livenguide đến với cộng đồng Facebook. 2. Bạn cũng có thể Chia sẻ một trạng thái của Livenguide lên trên tường của bạn hay của người khác trong danh sách Liên hệ của mình. Sau khi bấm vào nút Chia sẻ của Livenguide bên dưới status, một màn hình hiện ra để bạn nhập tên các Liên hệ bạn cần chia sẻ. Bạn có thể nhập tên chính mình nếu muốn chia sẻ bài của người khác trên tường của mình. Hay bạn có thể nhập tên của một hay nhiều người khác....See more

Please to comment

Admin Livenguide

611 Credits Price: 25 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Motorcycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
  Weekday
 • Interest:
 • Business
  In English
  Education
  Lifestyle
About me:

I am fine.

Friend list (116)