Dashboard of LHQCONSULTING

LHQCONSULTING

406 Credits Price: 20 USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  Sports
  Religion
  Fun
About me:

Friend list (26)

Over reaction from the world on the side effects of the UK vaccines. Should Britons be worried if they have had the AstraZeneca jab? The numbers suggest not https://www.telegraph.co.uk/news/2021/03/15/seriously-should-take-astrazeneca-blood-clot-fears/?WT.mc_id=tmgliveapp_androidshare_Aw1JZTsbnwTd

Please to comment
 • LHQCONSULTING, Nguyễn Phú Yên  and  4 others  like this.
 • Please to see more comments
  • Admin Livenguide  just shared this status/Activity with Tony Le Eurotour 12:09 27/10/2018
  • Admin Livenguide  just shared this status/Activity with Lê Trung Tĩnh 12:17 27/10/2018
  • Admin Livenguide  just shared this status/Activity with Admin Livenguide 12:18 27/10/2018
  • Lê Trung Tĩnh  just shared this status/Activity with Thao PHAM 15:53 27/10/2018
  • Trần Thành Công  Việc cần làm đầu tiên là thay đổi thể chế. Nếu không thay đổi thể chế sẽ không bao giờ lấy lại được biển đông, vì đcs đã buông xuôi rồi. Đcs đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của dân tộc. Gửi các bạn thế lực thù địch. 19:00 15/12/2018
   LVGViV  SAI 22:01 06/01/2020
Please to comment
 • Lê Trung Tĩnh, Tony Le Eurotour  and  5 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Đơn giản mà em, Paris London cách nhau chỉ vài tiếng đồng hồ. Nhưng không có nơi nào đẹp bằng Paris đâu Thiên Nga. 06:39 19/02/2017
  • Hoàng Anh Thị Nguyễn  Ui. Từ Paris qua London mà phức tạp thì ko biết từ Việt Nam thì phức tạp cỡ nào nữa...hix 11:50 01/03/2017
Please to comment
 • LVGViV, Nguyễn Thanh Nguyên  and  2 others  like this.
  • Kim Nguyen  just shared this status/Activity with Nguyễn Khánh Tâm 11:12 27/10/2018
  • Admin Livenguide  just shared this status/Activity with Lê Trung Tĩnh 12:19 27/10/2018
  • Admin Livenguide  just shared this status/Activity with Admin Livenguide 12:20 27/10/2018
  • Tân Tân  just shared this status/Activity with LHQCONSULTING 13:59 27/10/2018
Please to comment

LHQCONSULTING

406 Credits Price: 20 USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  Sports
  Religion
  Fun
About me:

Friend list (26)