Dashboard of Quang Phi

Quang Phi

45 Credits Price: 3 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Food & Drink
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
About me:

hello everyone, my name is Phi, i am an english speaking tourguide in Vietnam with international tour guide license, I've already given many successful tours in HCM and some provinces else around... See more

Contact list (8)

Vài mẹo học ngoại ngữ (Tiếp theo) g- Dám nói đùa Nguyên tắc này rất hay và có thể áp dụng với các bạn đã đủ thân và chấp nhận không cần phải lúc nào đều nghiêm nghị nghiêm trang. Những câu chuyện đùa, bông lơn ở tất cả các ngôn ngữ là cách học tiếng mau lẹ nhất. Những khi say xỉn một chút, nói bá láp trên trời dưới biển thì lại là lúc chúng ta phát hiện ngoại ngữ không khó. Dĩ nhiên cần thủ sẵn năm bảy chuyện cười trong kho của mỗi ngôn ngữ bạn muốn tiếp cận. h- Đọc và học ở những lĩnh vực yêu thích Nếu bạn thích bóng đá, hãy tra tất cả các từ lien quan bóng đá và sử dụng chúng ngay khi có thể bằng các tiếng Anh, Hoa, Cam, Pháp, Nhật. Nếu bạn thích cơ khí hay trang trí nội thất, bạn hãy tra lượng từ này để sẵn và sử dụng. Các...See more

Please to comment

Quang Phi

45 Credits Price: 3 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Food & Drink
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
About me:

hello everyone, my name is Phi, i am an english speaking tourguide in Vietnam with international tour guide license, I've already given many successful tours in HCM and some provinces else around... See more

Contact list (8)