Dashboard of Kevin Nguyen

Kevin Nguyen

64 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hà Nội
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Train
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Nature & Environment
About me:

Hà Nội – Quản Bạ - Yên Minh – Lũng Cú - Đồng Văn – Mèo Vạc – Hà Nội (04 ngày 03 đêm) Ngày khởi hành: THỨ 7 HÀNG TUẦN NGÀY 01: HÀ NỘI –TÂN TRÀO –... See more

Contact list (10)

GROUP TOUR ĐÔNG TÂY BẮC

GROUP TOUR ĐÔNG TÂY BẮC

GROUP TOUR ĐÔNG TÂY BẮC - http://Vietnamsmarttour.com Trân trọng kính mời hợp tác. Code 1 : SG – HN – QUẢN BẠ - YÊN MINH – LŨNG CÚ – ĐỒNG VĂN – MÈO VẠC – HN - SG ( 5N4Đ ) – Khởi hành : T6 HÀNG TUẦN, GIÁ : 4.200.000 Đồng Code 2 : HN – QUẢN BẠ - YÊN MINH – LŨNG CÚ – ĐỒNG VĂN – MÈO VẠC – HN ( 4N3Đ ) – Khởi hành : T7 HÀNG TUẦN, GIÁ : 4.200.000 Đồng Code 3 : SG – HN – TÂN TRÀO – BA BỂ - BẢN GIỐC – PACPO – LẠNG SƠN – HN – SG ( 5N4Đ ) – Khởi hành : T2 HÀNG TUẦN, GIÁ : 4.200.000 Đồng Code 4 : HN – TÂN TRÀO – BA BỂ - BẢN GIỐC – PACPO – LẠNG SƠN – HN ( 4N3Đ ) – Khởi hành : T3 HÀNG TUẦN, GIÁ : 4.190.000 Đồng Code 5 : SG – HN –...

BOOK NOW

Please to comment
Please to comment

Kevin Nguyen

64 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hà Nội
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Train
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Nature & Environment
About me:

Hà Nội – Quản Bạ - Yên Minh – Lũng Cú - Đồng Văn – Mèo Vạc – Hà Nội (04 ngày 03 đêm) Ngày khởi hành: THỨ 7 HÀNG TUẦN NGÀY 01: HÀ NỘI –TÂN TRÀO –... See more

Contact list (10)