Dashboard of Nguyen Thanh Danh

Nguyen Thanh Danh

90 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Foot
  Boat
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
 • Interest:
 • Finding Friends
  Business
  Mood
About me:

- Xù xì - Cảm hứng - Lang bạc - Đôi khi nắng-mưa thất thường - Thích sự thẳng thắn. - Thích các phương tiện công cộng. - Không thích những gì liên quan... See more

Friend list (10)

Jeti Jalan Gereja, Penang, Malaysia

Please to comment
Jeti Jalan Gereja, Penang, Malaysia

Please to comment
Một cô gái ở Penang.
There is a girl in Penang
這個女孩在槟城。

 • Contact Livenguide, Lê Trung Tĩnh  and  1 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Nice pic. Do you use some effects? 18:24 15/04/2017
  • Lê Trung Tĩnh  Thanks. The commentary on the photo is not bad either. Hope to see others soon. Cheers! 22:34 15/04/2017
Please to comment
[Coming] Sri Lanka . Câu chuyện là được offer một chiều đi Sri Lanka và chiều về sẽ phải tự mua vé.
Hành Trình sắp tới sẽ là: SGN- BBK-CMB.

Please to comment
Please to comment
Please to comment

Nguyen Thanh Danh

90 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Foot
  Boat
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
 • Interest:
 • Finding Friends
  Business
  Mood
About me:

- Xù xì - Cảm hứng - Lang bạc - Đôi khi nắng-mưa thất thường - Thích sự thẳng thắn. - Thích các phương tiện công cộng. - Không thích những gì liên quan... See more

Friend list (10)