Dashboard of Tran Thanh

Tran Thanh

61 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hà Nội
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Car
  Motorcycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  In English
  Lifestyle
About me:

Friend list (9)

SỰ THẬT VỀ VIỆT NAM: Việt Nam là thuộc địa của Trung Quốc, người dân Việt Nam là nô lệ của Trung Quốc: Hồ Chí Minh và các tầng lớp lãnh đạo sau này đều là người Tàu nói tiếng Việt được Tàu dựng lên để biến dân Việt Nam thành nô lệ mà vẫn nghĩ mình tự do. LÀM SAO ĐỂ THOÁT KHỎI ÁCH NÔ LỆ? ỦNG HỘ TÀI CHÍNH cho Lực Lượng Phụ Nữ Việt Nam đấu tranh đòi tự do trên tòa án quốc tế và liên hiệp quốc. Công việc này đòi hỏi rất nhiều tài chính cho truyền thông và các chi phí pháp lý mà chúng tội hiện đang rất khó khăn. Đồng thời cần rất nhiều phụ nữ tài giỏi tiếng anh thuần thục. Nếu không làm sớm, quê hương Việt Nam chỉ còn người Tàu. Dân Việt Nam sẽ bị diệt chủng. MỘT SỐ LỜI PHẢN BÁC: 1. Đây là tổ chức cộng sản trá hình: Có rất...See more

Please to comment
Bánh cuốn is one of Hanoi’s favorite breakfast items and essential to any list of must-try Vietnamese dishes.
By itself, the pale white rice batter is silky smooth and soft but otherwise rather bland. Flavor and texture come from a filling of seasoned ground pork, mushrooms, and shallots. The rice noodle roll is served with a separate bowl of clear amber dipping sauce, nước chấm, which is essentially fish sauce.

 • Contact Livenguide, Lê Trung Tĩnh  and  4 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Very informative and beautifully written. Thank you. Waiting for more posts from you! So helpful. 22:03 01/03/2017
  • Tran Thanh  Thanks you so much! Hopefully you all will enjoy these ones! 16:53 04/03/2017
  • Contact Livenguide  Very well written. Thank you! 17:18 10/03/2017
  • Tony Le Eurotour  Nice writing and yummy. Some more please! 16:13 18/03/2017
Please to comment

Tran Thanh

61 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hà Nội
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
 • Transports:
 • Car
  Motorcycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  In English
  Lifestyle
About me:

Friend list (9)