Dashboard of Duy Tú

Duy Tú

85 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hà Nội
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Business
  In English
  Lifestyle
About me:

Chuyên nhận tour du lịch vùng Đông Tây Bắc Việt Nam Chạy tour biển: Cô tô, Quan Lạn, Hải Tiến, Cửa Lò, Nha Trang, . . .

Friend list (11)

SỰ THẬT VỀ VIỆT NAM: Việt Nam là thuộc địa của Trung Quốc, người dân Việt Nam là nô lệ của Trung Quốc: Hồ Chí Minh và các tầng lớp lãnh đạo sau này đều là người Tàu nói tiếng Việt được Tàu dựng lên để biến dân Việt Nam thành nô lệ mà vẫn nghĩ mình tự do. LÀM SAO ĐỂ THOÁT KHỎI ÁCH NÔ LỆ? ỦNG HỘ TÀI CHÍNH cho Lực Lượng Phụ Nữ Việt Nam đấu tranh đòi tự do trên tòa án quốc tế và liên hiệp quốc. Công việc này đòi hỏi rất nhiều tài chính cho truyền thông và các chi phí pháp lý mà chúng tội hiện đang rất khó khăn. Đồng thời cần rất nhiều phụ nữ tài giỏi tiếng anh thuần thục. Nếu không làm sớm, quê hương Việt Nam chỉ còn người Tàu. Dân Việt Nam sẽ bị diệt chủng. MỘT SỐ LỜI PHẢN BÁC: 1. Đây là tổ chức cộng sản trá hình: Có rất...See more

Please to comment
 • Contact Livenguide, Lê Trung Tĩnh  and  4 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Bạn Duy Tú post thêm hình ảnh và kể chuyện trên Wall nhé. Không biết like bạn ra sao hết :) 12:55 11/04/2017
  • Duy Tú  thanks ! 10:53 14/04/2017
Please to comment

Duy Tú

85 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hà Nội
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Business
  In English
  Lifestyle
About me:

Chuyên nhận tour du lịch vùng Đông Tây Bắc Việt Nam Chạy tour biển: Cô tô, Quan Lạn, Hải Tiến, Cửa Lò, Nha Trang, . . .

Friend list (11)