Dashboard of Sky Hoang

Sky Hoang

34 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hà Nội
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Motorcycle
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Finding Friends
  In English
  Education
  Lifestyle
About me:

Friend list (4)

SỰ THẬT VỀ VIỆT NAM: Việt Nam là thuộc địa của Trung Quốc, người dân Việt Nam là nô lệ của Trung Quốc: Hồ Chí Minh và các tầng lớp lãnh đạo sau này đều là người Tàu nói tiếng Việt được Tàu dựng lên để biến dân Việt Nam thành nô lệ mà vẫn nghĩ mình tự do. LÀM SAO ĐỂ THOÁT KHỎI ÁCH NÔ LỆ? ỦNG HỘ TÀI CHÍNH cho Lực Lượng Phụ Nữ Việt Nam đấu tranh đòi tự do trên tòa án quốc tế và liên hiệp quốc. Công việc này đòi hỏi rất nhiều tài chính cho truyền thông và các chi phí pháp lý mà chúng tội hiện đang rất khó khăn. Đồng thời cần rất nhiều phụ nữ tài giỏi tiếng anh thuần thục. Nếu không làm sớm, quê hương Việt Nam chỉ còn người Tàu. Dân Việt Nam sẽ bị diệt chủng. MỘT SỐ LỜI PHẢN BÁC: 1. Đây là tổ chức cộng sản trá hình: Có rất...See more

Please to comment
Northwest Vietnam ( Mucangchai district, Yen Bai province) from Hanoi by motorbike.

Northwest Vietnam ( Mucangchai district, Yen Bai province) from Hanoi by motorbike.

Hello travellers, I am Hoang, 24 from Hanoi, Vietnam. I am a big fan of travelling by motorbike. My greatest experience is travelling around Vietnam by motorbike. I am friendly, humorous, honest, speak English good and helpful. I know that all travellers when they visit a country, it will be better if you can explore this place with a local who can guide you to highlight destinations or try special cuisine. I am here to do it. I will not only be with you discover Mu Cang Chai but also help you know more about our culture, lifestyle, try Vietnamese cuisine in local places, etc which you might not see in any books. Moreover i can give you some recommendations for your trip in Vietnam or more things which you're confused here. My tours will very flexible and be a private tour. So my...

BOOK NOW

 • Lê Trung Tĩnh  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Impressive picture!! 22:01 25/10/2017
Please to comment

Sky Hoang

34 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hà Nội
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Motorcycle
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Finding Friends
  In English
  Education
  Lifestyle
About me:

Friend list (4)