Dashboard of Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em

Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em

2489 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  Mood
  In English
  Education
  Health
  Lifestyle
  Sports
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Friend list (117)

  • Tran Thi Diem Chau  Hình vẽ hay quá, nhắc nhở đàn ông là đúng đấy, nhậu nhẹt nhiều rồi giờ làm việc thiện bù lại chớ 15:13 22/10/2021
  • Tran Thi Diem Chau  just shared this status/Activity with Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em, LVGViV, BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em 15:14 22/10/2021
  • Tran Thi Diem Chau  just shared this status/Activity with Antibody Services 15:14 22/10/2021
Please to comment
Phỏng vấn Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Võ Long Về Phong trào Việt Hưng Diệt Tàu Cứu Mước - Bình Luận - Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật (vietbao.com)   Diệt Tàu cứu nước, nhưng có chống CSVN không?   Triều Giang: Với tiêu chí (slogan) “Diệt Tàu, Cứu Nước”, nhiều người đặt câu hỏi: như vậy Gs. và PT. Việt Hưng có chống Cộng Sản Việt Nam hay không?   Gs. Nguyễn Võ Long:  CSVN đã bán nước cho Tàu Cộng nên CSVN và Tàu Cộng là cùng một phe, mình đuổi Tàu cứu nước thì đảng CSVN sẽ mất luôn. Thành ra, lẽ dĩ nhiên mình cũng chống CSVN nữa, nhưng theo chuyến đi tháng 3 vừa rồi của tôi thì tôi nhận thấy CSVN không còn uy tín gì đối với dân nữa. Họ đã mất hết dân rồi nên trong buổi nói chuyện tại IWP ngày 22 tháng 9 vừa rồi...See more

Please to comment
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  Phong trào Việt Hưng, Hội Anh Em Dân Chủ, Phong trào dân chủ khối 8406, Phong trào phục hưng Viet Nam, ...Nấm Mẹ ủng hộ Phong trào... gì nhỉ? 02:07 21/10/2021
Please to comment
Please to comment

Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em

2489 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  Mood
  In English
  Education
  Health
  Lifestyle
  Sports
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Friend list (117)